กลุ่มแมงสดิ้งจิ้งหรีดบ้านฮ่องฮี


กลุ่มแมงสดิ้งจิ้งหรีดบ้านฮ่องฮี หมู่ 14 จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน เมื่อปี พ.ศ.2559 มีสมาชิกทั้งหมดในปัจจุบัน 51 ราย จำนวน 1,003 บ่อ (บล็อค) โดยในช่วงเวลาก่อนได้รับการอบรมที่ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาล ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดมีตลาดเฉพาะภายในชุมชนและบริเวณใกล้เคียงเท่านั้น ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงขายจิ้งหรีดตกต่ำ พ่อค้าคนกลางจะเป็นคนกำหนดราคา ต่อมาได้รับคำแนะนำจากทางหัวหน้าเกษตรตำบลให้มีการเพิ่มช่องทางในการขาย จากนั้นไม่นาน มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนในหมู่บ้านไปอบรม ความรู้ด้านการขายสินค้าออนไลน์ กับศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ทางกลุ่มจึงชักชวนสมาชิกในกลุ่มไปเรียนรู้ เพื่อเป็นการต่อยอดเพิ่มช่องทางการตลาด โดยวิทยากร คือ นางสาวอุษา รัตนศรีวงษ์ (ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์) ตำแหน่งผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ ICTชุมชนเทศบาลตำบลยางตลาด

 

          ในอดีตที่ผ่านมา ชุมชนมีความต้องการจะขยายช่องทางการขายแมงสดิ้งจิ้งหรีดผ่านช่องทางออนไลน์  โดยมั่นใจว่าจะช่วยขยายช่องทางการติดต่อซื้อขาย  และทำให้ผู้ซื้อรู้จักกับผลิตภัณฑ์ได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น แต่ชุมชนยังขาดความรู้เรื่องการสร้างตลาดออนไลน์  ต่อมาศูนย์ไอซีทีชุมชนได้เข้ามาให้ความรู้ในเรื่องนี้ ทำให้ชุมชนได้มีช่องทางขายสินค้าออนไลน์และโปรโมทสินค้าใหม่ๆ  โดยเป้าหมายการสร้างการตลาดออนไลน์ไม่ได้เน้นเฉพาะการขายอย่างเดียว ชุมชนได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเลี้ยง”แมงสดิ้งจิ้งหรีด” อีกด้วย มีการให้คำแนะนำกับผู้ที่สนใจเลี้ยงจิ้งหรีด  และการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ที่ประสบปัญหาในการเลี้ยงจิ้งหรีด  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับฟาร์มของตัวเอง  ทำให้สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนดีขึ้นมาก  

           “เรานำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในกลุ่ม ทั้งการสร้างเพจและการสร้างไลน์กลุ่ม เพื่อง่ายต่อการสื่อสาร กลุ่มของเรายังไม่ถึงกับประสบความสำเร็จมากนักในการขายออนไลน์ เพราะเรายังใหม่ พึ่งหัดเรียนรู้ แต่ก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ที่สำคัญเราได้เห็นตลาดรับซื้อที่กว้างขึ้น และตลาดก็สามารถมองเห็นเราได้มากขึ้นเช่นกัน

          บางรายก็มาเยี่ยมชมถึงสถานที่จริง ซึ่งแตกต่างๆจากเดิมมาก ขอขอบคุณโครงการดีๆของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ทำให้เกษตรกรมีความรู้และช่องทางในการตลาดเพิ่มมากขึ้น นอกจากการเยี่ยมชมของลูกค้าแล้ว  ยังมีกลุ่ม/คณะที่มาศึกษาดูงาน และมีรายการโทรทัศน์มาถ่ายทำรายการที่ฟาร์มจิ้งหรีดของเราอีกด้วย” ผู้ดูแลศูนย์ไอซีทีชุมชนกล่าวBlog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  นายดอน พิณพงษ์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  ปราชญ์ชาวบ้านเรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน รู้จักสมุนไพรกว่า…
 • blog-image

  สิมอีสาน (อุโบสถ) ที่วัดกลางโคกค้อ

  แหล่งท่องเที่ยว

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

 • blog-image

  จิ้งหรีดอบสมุนไพร

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  เริ่มต้นตั้งเป็นกลุ่มเมื่อปี พ.ศ. 2554 สมาชิก 10 คน…
 • blog-image

  ดอกพะยอม แบบช่อ 

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  จากเดิมเห็นบรรพบุรุษทำอยู่แล้วจึงได้มีความรู้และเทคนิคในการทำดอกไม้จันทน์แบบดั้งเดิม…
 • blog-image

  ข้าวขวัญเมือง

  แหล่งท่องเที่ยว

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  โดยนายเชิดชัย และนางทิฆัมพร รอดแสง เป็นกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ไร้สารพิษ…
 • blog-image

  นางราตรี ภูสิงห์

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  ความสามารถในการสานตะกร้าพร้อมฝา