ข้าวขวัญเมือง


โดยนายเชิดชัย และนางทิฆัมพร รอดแสง เป็นกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ไร้สารพิษ ข้าวอินทรีย์ขวัญเมือง (บ้านเลขที่ 281 หมู่ 2 บ้านขวัญเมือง ต.ยางตลาด) เป็นข้าวแบรนด์ “ขวัญเมือง” ได้รับรางวัล OTOP Super Premium ของกรมการพัฒนาชุมชนปี 2560 เป็นข้าวอินทรีย์ไร้สารพิษเพื่อสุขภาพ มีทั้งข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวหอมปทุมเทพ นอกจากการผลิตข้าวสารอินทรีย์ไร้สารพิษแล้ว ยังได้มีการแปรรูปข้าวเป็นข้าวเหนียวมะม่วง และขนมครกสูตโบราณจากข้าวไรซ์เบอรี่ด้วย

 

    โดยนายเชิดชัย และนางทิฆัมพร รอดแสง เป็นกลุ่มผลิตข้าวอินทรีย์ไร้สารพิษ ข้าวอินทรีย์ขวัญเมือง (บ้านเลขที่ 281 หมู่ 2 บ้านขวัญเมือง ต.ยางตลาด) เป็นข้าวแบรนด์ “ขวัญเมือง” ได้รับรางวัล OTOP Super Premium ของกรมการพัฒนาชุมชนปี 2560 เป็นข้าวอินทรีย์ไร้สารพิษเพื่อสุขภาพ มีทั้งข้าวไรซ์เบอรี่ และข้าวหอมปทุมเทพ นอกจากการผลิตข้าวสารอินทรีย์ไร้สารพิษแล้ว ยังได้มีการแปรรูปข้าวเป็นข้าวเหนียวมะม่วง และขนมครกสูตโบราณจากข้าวไรซ์เบอรี่ด้วยBlog ที่เกี่ยวข้อง

 • blog-image

  น้ำมันเหลืองสมุนไพรเทวัญ/ยาหม่องไขผึ้งเทวัญ

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  เนื่องจากได้รับความรู้จากวิทยากรโครงการพระราชดำริของพระเทพฯ…
 • blog-image

  นายสุปัน มาตงามเมือง

  ภูมิปัญญา/ปราชญ์

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  ปราชญ์ชาวบ้านด้านการปรับปรุงดิน การทำเกษตรผสมผสาน…
 • blog-image

  ตะกร้า รีไซเคิล

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  เนื่องจากเทศบาลยางตลาดได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้นำขยะไปขายเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ประชาชน…
 • blog-image

  สมุนไพรลูกประคบ แบบ 1 ลูก

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  สมุนไพรลูกประคบถือเป็นภูมิปัญญาไทยที่มีมาแต่โบราณ…
 • blog-image

  ข้าวขาวหอมมะลิ 105

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  เดิมทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานครอยู่หลายปี จะกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวเท่านั้น…
 • blog-image

  ดอกอินทหวา แบบช่อ 

  น้ำผึ้ง ผึ้งโพรงไทย

  กาฬสินธุ์ ยางตลาด

  จากเดิมเห็นบรรพบุรุษทำอยู่แล้วจึงได้มีความรู้และเทคนิคในการทำดอกไม้จันทน์แบบดั้งเดิม…